اهمیت اجرای اتوماسیون های صنعتی

این صنایع بدون وجود سیستم مانیتورینگ کنترل از راه دور قادر به ادامه ی فعالیت خود نیستند بنابراین این سیستم نقش حیاتی در هر صنعت و کارخانه دارد.
اپراتوری که پشت سیستم مانیتورینگ قرار دارد نقش مهمی را در کارخانه ایفا می کند و باید تمام دقت خود را به کار گیرد تا پیام یا هشدارها را به موقع به اطلاع کارکنان برساند و از وقوع حوادث احتمالی پیشگیری کند.
مانیتورینگ صنعتی به دلیل اهمیتی که در کنترل اطلاعات دستگاه ها دارد باید در اتاقی با شرایط ویژه و خاص نگهداری شود.
اتاق کنترل باید دارای تهویه ی مناسب، اپراتور با سلامت جسمانی،  داشتن نور کافی، نداشتن نویز و صداهای اضافه جهت دریافت هرگونه هشدار یا پیام توسط سیستم مانیتورینگ و… باشد.