لیست خدمات پرنا کنترل

تهیه نقشه های اجرائی
- نقشه ایزومتریک (CUBICLE)
- نقشه جانمائی (LAYOUT)
- نقشه مدارهای قدرت و فرمان با شماره گذاری سیم ها و ترمینال ها
(WIRING DIAGRAM)
- ارائه نقشه های اجرائی بهمراه فهرست لوازم و تجهیزات به کارفرما جهت تایید و عودت آن به کارخانه جهت استارت تولید.
- برنامه ریزی جهت قسمتهای مختلف خط تولید به پروژه های در دست انجام و یا در حال مذاکره

قیمت : لطفاً جهت اطلاع از وضعیت و قیمت، با شماره تلفن
09108682710, 09364140478
تماس بگیرید
رایگان

طراحی و اجرای تابلو برق
– طراحی و اجرای تابلو برق اولیه و محاسبه قطعات لازم
– طراحی و نحوه چیدمان لوازم تابلو
– اصول و استانداردهای مربوطه

– بدست آوردن ابعاد کلی تابلو برق

قیمت : لطفاً جهت اطلاع از وضعیت و قیمت، با شماره تلفن
09108682710, 09364140478
تماس بگیرید
رایگان

فروش تجهیزات اتوماسیون زیمنس :PLC -HMI-DRIVE-SERVO
فروش HMI برند Panel Master

قیمت : لطفاً جهت اطلاع از وضعیت و قیمت، با شماره تلفن
09108682710, 09364140478
تماس بگیرید
رایگان

امروزه تابلوهای کنترل PLC با امکانات و قابلیت های گسترده تر، انعطاف بیشتر در اعمال تغییرات کنترلی و در حجم و اندازه کمتر جایگزین تابلوهای کنترل رله ای شده اند، به همین دلیل مصرف گسترده تابلوهای کنترل و اتوماسیون امروزه در کلیه صنایع بزرگ و پیچیده بسیار مشاهده می شود.

قیمت : لطفاً جهت اطلاع از وضعیت و قیمت، با شماره تلفن
09108682710, 09364140478
تماس بگیرید
رایگان

تعمیر و نگهداری تابلو به معنی قطع اجباری برای انجام تعمیر و نگهداری . تهیه تابلو برای تعمیر و نگهداری پیشگیرانه شامل نقض کنندها و tagout برنامه های زیر است. پرسنل نگهداری باید موانع را برای اطمینان از امنیت همه کارکنان در حین فرآیند نگهداری را نصب کنند. قبل از وظایف نگهداری همه افراد درگیر در تعمیر و نگهداری باید آگاه باشند از خطرات و عوارض ان شود.

قیمت : لطفاً جهت اطلاع از وضعیت و قیمت، با شماره تلفن
09108682710, 09364140478
تماس بگیرید
رایگان